ZAHTEV

Zahtev za overavanje merila

MOŽETE PODNETI NA DVA NAČINA:

 
 

ONLINE OBRAZAC

Zahtev za overavanje merila

  PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

  PODACI O MERILIMA

  DATUM ISTEKA ŽIGA:
  POTREBNO UVERENJE: DANE
  KLIKOM NA ZNAK [+] U DESNOM UGLU DODAJTE SLEDEĆE MERILO. ZNAKOM [-] OBRIŠITE MERILO.

   

  Koliko je 7 + 7

  parallax background
   

  NAPOMENA:

  Uz svaki zahtev za overavanje potrebno je uplatiti administrativnu taksu od 380,00 dinara.

  RAČUN: 840-742221843-57
  POZIV NA BROJ: MESTO PREBIVALIŠTA PODNOSIOCA (PREMA OVOJ TABELI)
  SVRHA UPLATE: Administrativna taksa
  PRIMALAC: Vlada Republike Srbije