O NAMA


Kontrolno telo INSLAB d.o.o. Beograd tipa „A“ je akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije i zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 i ovlašćeno je od strane Ministarstva privrede za poslove overavanja merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja na osnovu obima akreditacije

NAŠE USLUGE

 

Overavanje mernih uređaja koja su sastavni deo medicinskih sredstava, a koja se svakodnevno koriste u zdravstvenom sistemu.


DEFIBRILATORI

DETALJNIJE

RESPIRATORI

DETALJNIJE

MANOMETRI

DETALJNIJE

FIZIOTERAPIJSKI
U.Z. UREĐAJI

DETALJNIJE

MONITORING
PACIJENATA

DETALJNIJE

ANESTEZIOLOŠKI SISTEMI

DETALJNIJE

DIJALIZNI
APARATI

DETALJNIJE

INFUZIONE i
PERFUZIONE
PUMPE

DETALJNIJE

VF HIRURŠKI
NOŽEVI i
PRIBOR

DETALJNIJE

INKUBATORI i
REANIMACIONI
STOLOVI

DETALJNIJE
parallax background

NAŠ TIM


 

Zapošljavanjem stručnog kadra, stvorena je snažna baza znanja i iskustva, što doprinosi da profesionalnim, stručnim i nepristrasnim overavanjem ponudimo najviši nivo kontrole medicinskih uređaja s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenta.

 

NAŠE ISKUSTVO


600+

Više od 600 državnih, privatnih i vojno medicinskih zdravstvenih ustanova

44000+

Overavano više od 44.000 medicinskih uređaja s funkcijom merenja