VESTI

 • Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije oktobar 2023.
  Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije (sa međunarodnim učešćem): “Biram da kažem i pokažem” oktobar 2023. godine Predstavili smo se s predavanjem “Overavanje mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema”
 • XX Nacionalni Simpozijum UMSTBS sa međunarodnim učešćem maj 2023.godine
  Plenarna tematika: “Bezbednost pacijenata – Šta je zapravo problem?” Predstavili smo se s predavanjem “Uticaj pouzdanosti medicinskih uređaja na bezbednost pacijenta”
 • Kongres Saveza Udruženja zdravstvenih radnika Srbije maj 2023.
  Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem Saveza Udruženja zdravstvenih radnika Srbije: “Više od profesionalizma” maj 2023. godine Predstavili smo se s predavanjem “Merila koja podležu zakonskoj kontroli u zdravstvu”
 • Praksa studenata Mašinskog i Fizičkog fakulteta
  01.02.2022. godine potpisan ugovor sa Univerzitetom u Beogradu, Mašinski fakultet, o obavljanju stučne prakse studenata. 04.04.2023. godine potpisan sporazum sa Univerzitetom u Beogradu, Fizički fakultet, o stručnoj praksi studenata. Do sada smo uspešno omogućili uslove za obavljanje stručne praksu studentima koji su se izjasnili da je realizuju u našem kontrolnom telu, sa ciljem da studenti dobiju određena znanja i veštine koje odgovaraju profilu njihovih studija, a koje će moći da primene u praksi.
 • Kongres metrologa 2022
  Uspešno izložen naš rad sa temom: “Metrologija u oblasti medicine”