O NAMA

Kontrolno telo INSLAB d.o.o. Beograd tipa „A“ je akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije i zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 i ovlašćeno je od strane Ministarstva privrede za poslove overavanja merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja na osnovu obima akreditacije

Kroz ispunjenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, INSLAB d.o.o.Beograd će biti u mogućnosti da u potpunosti inkorporira svoje ključne vrednosti u poslovanje, a to su:

profesionalnost u radu

objektivnost overavanja

sigurnost, pouzdanost, izvrsnost

orijentacija na ljudski potencijal.

Fokusiramo se na ispunjenje zadate misije i vizije, te računamo na dostizanje ciljeva kvaliteta.

MISIJA i
VIZIJA


Naša MISIJA je da profesionalnim, stručnim i nepristrasnim overavanjem ponudimo našim klijentima najviši nivo kontrole medicinskih uređaja s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenta.

Naša VIZIJA je da kroz kvalitet usluge i konstantan razvoj, obezbedimo lidersku poziciju.

Pouzdano upravljanje


U cilju pružanja stalno kvalitetnih usluga, vršimo kontinuiranu identifikaciju svih neophodnih procesa i resursa za kvalitetno odvijanje naše ukupne delatnosti kojima pouzdano upravljamo, tako da su sve relevantne aktivnosti dokumentovane i kontrolisane, resursi planirani i obezbeđeni, te su dodeljene odgovornosti i ovlašćenja za izvršavanje istih. Usluge koje obezbeđuje INSLAB DOO BEOGRAD moraju uvek biti na zadovoljstvo naših klijenata i relevantnih organa, a ako se desi da nisu, moraju biti preispitane i poboljšane.

Pouzdanost usluge


Sve aktivnosti u našoj kompaniji obavljaju se prema procedurama koje su usklađene s SRPS ISO/IEC 17020:2012 međunarodnim standardom za kontrolna tela čime osiguravamo upravljanje aktivnostima na analizi dokumentovanih činjenica o pouzdanosti rezultata naših ispitivanja, te su naše odluke kvalitetno donešene. Svi zaposleni opredeljeni su na stalna istraživanja, prepoznavanja i ispunjavanja zahteva svih relevantnih zakona, standarda i novih naučnih i zdravstvenih praksi, kako bi u svakom trenutku ponudili usluge i rezultate merenja.

Savremena oprema


Za pružanje usluge klijentima raspolažemo odgovarajućim prostorijama i opremom, neophodnom za obavljanje aktivnosti overavanja. Vrši se redovno održavanje i etaloniranje sa ciljem osiguranja tačnosti i prilagođenosti predviđenoj upotrebi i sledivosti prema međunarodnim standardima i SI jedinicama.

Fokus na klijente


S obzirom da svoju delatnost obavljamo u skladu sa zahtevima i očekivanjima zainteresovanih strana i naših klijenata, opredeljeni smo i odgovorni da za naše klijente uspostavljamo trajne i partnerske odnose, kako bismo postigli obostranu korist i zadovoljstvo.

Kontinuirana edukacija i učenje


Kvalitet usluge obezbeđuje se i ostvaruje stručnim i kompetentnim osobljem koje je uključeno u proces pružanja usluga i koje poseduje adekvatan nivo znanja za obavljanje redovnih aktivnosti. Za obavljanje aktivnosti overavanja uprava brine da se uvek raspolaže dovoljnim brojem zaposlenog osoblja koje poseduje odgovarajući nivo odgovarajućih kvalifikacija, znanja, iskustva i veština, te sposobnosti ocene usaglašenosti rezultata sa opštim zahtevima. Ispunjenje ove vizije postižemo stalnim edukovanjem u relevantnim oblastima, planiranjem i preispitivanjem svih aktivnosti, uspostavljajući na taj način jedinstvo naših stručnih i naučnih stremljenja i delovanja, a time i prepoznatljiv kvalitet usluga koje pružamo.

Timski rad


Svoje zaposlene tretiramo kao osnovne strateške partnere u formulaciji i implementaciji strategije i ključni resurs za ostvarenje vizije.

parallax background

NAŠ TIM


Zapošljavanjem stručnog kadra, stvorena je snažna baza znanja i iskustva, što doprinosi da profesionalnim, stručnim i nepristrasnim overavanjem ponudimo najviši nivo kontrole medicinskih uređaja s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenta.

NAŠE ISKUSTVO


600+

Više od 600 državnih, privatnih i vojno medicinskih zdravstvenih ustanova

44000+

Overavano više od 44.000 medicinskih uređaja s funkcijom merenja

AKREDITACIJA


INSLAB d.o.o. Beograd je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije, zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 kao Kontrolno telo tipa A, te je kompetentno za obavljanje poslova kontrolisanja koji su specificirani u važećem izdanju Obima akreditacije.

Obim akreditacije


Od strane Akreditacionog tela Srbije INSLAB d.o.o. Beograd je akreditovan:

 • Periodično i vanredno kontrolisanje elektrokardiografa
 • Periodično i vanredno kontrolisanje mernih uređaja koji su sastavni deo infuzionih i perfuzionih pumpi
 • Periodično i vanredno kontrolisanje mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema
 • Periodično i vanredno kontrolisanje mernih uređaja koji su sastavni deo defibrilatora
 • Periodično i vanredno kontrolisanje mernih uređaja koji su sastavni deo dijaliznih aparata
 • Periodično i vanredno kontrolisanje mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova
 • Periodično i vanredno kontrolisanje mernih uređaja koji su sastavni deo respiratora
 • Periodično i vanredno kontrolisanje mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja
 • Periodično i vanredno kontrolisanje mernih uređaja koji su sastavni deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta
 • Periodično i vanredno kontrolisanje mernih uređaja koji su sastavni deo visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora
 • Periodično i vanredno kontrolisanje manometara za merenje krvnog pritiska

OVLAŠĆENJE


Ministarstvo privrede je ovlastilo INSLAB d.o.o Beograd u skladu sa članom 19. Zakona o metrologiji (“Sl. glasnik RS”15/16), a u cilju zaštite zdravlja ljudi i opšte bezbednosti, i PRAVILNIKOM O VRSTAMA MERILA KOJA PODLEŽU ZAKONSKOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021 i 84/2022) kojim su propisane obaveze:

Mernih uređaja kod anestezioloških sistema (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 92/2020.)

Mernih uređaja kod defibrilatora (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 92/2020.)

Mernih uređaja kod dijaliznih aparata (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 92/2020.)

Mernih uređaja kod elektrokardiografa (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 92/2020.)

Mernih uređaja kod neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 92/2020.)

Mernih uređaja kod višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 92/2020.)

Mernih uređaja kod perfuzionih i infuzionih pumpi (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 92/2020.)

Mernih uređaja kod visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 92/2020.)

Mernih uređaja kod mehaničkih ventilatora ili respiratora (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 92/2020.)

Mernih uređaja kod ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 92/2020.)

Manometara za merenje krvnog pritiska koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama (preuzmite Pravilnik “Sl. Glasnik RS” br. 88/2019.)