Edukacija

 • Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije oktobar 2023.
  Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije (sa međunarodnim učešćem): “Biram da kažem i pokažem” oktobar 2023. godine Predstavili smo se s predavanjem “Overavanje mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema”
 • XX Nacionalni Simpozijum UMSTBS sa međunarodnim učešćem maj 2023.godine
  Plenarna tematika: “Bezbednost pacijenata – Šta je zapravo problem?” Predstavili smo se s predavanjem “Uticaj pouzdanosti medicinskih uređaja na bezbednost pacijenta”
 • Kongres Saveza Udruženja zdravstvenih radnika Srbije maj 2023.
  Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem Saveza Udruženja zdravstvenih radnika Srbije: “Više od profesionalizma” maj 2023. godine Predstavili smo se s predavanjem “Merila koja podležu zakonskoj kontroli u zdravstvu”
 • Praksa studenata Mašinskog i Fizičkog fakulteta
  01.02.2022. godine potpisan ugovor sa Univerzitetom u Beogradu, Mašinski fakultet, o obavljanju stučne prakse studenata. 04.04.2023. godine potpisan sporazum sa Univerzitetom u Beogradu, Fizički fakultet, o stručnoj praksi studenata. Do sada smo uspešno omogućili uslove za obavljanje stručne praksu studentima koji su se izjasnili da je realizuju u našem kontrolnom telu, sa ciljem da studenti dobiju određena znanja i veštine koje odgovaraju profilu njihovih studija, a koje će moći da primene u praksi.
 • Kongres metrologa 2022
  Uspešno izložen naš rad sa temom: “Metrologija u oblasti medicine”
4. октобра 2023.

Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije oktobar 2023.

Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije (sa međunarodnim učešćem): “Biram da kažem i pokažem” oktobar 2023. godine Predstavili smo se s predavanjem “Overavanje mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema”
1. маја 2023.

Kongres Saveza Udruženja zdravstvenih radnika Srbije maj 2023.

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem Saveza Udruženja zdravstvenih radnika Srbije: “Više od profesionalizma” maj 2023. godine Predstavili smo se s predavanjem “Merila koja podležu zakonskoj kontroli u zdravstvu”
11. октобра 2022.

Kongres metrologa 2022

Uspešno izložen naš rad sa temom: “Metrologija u oblasti medicine”